Αναρτήσεις

Διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας με θέμα: «Δραστηριότητες πλημμυρικής εκπαίδευσης. Ο τελευταίος χορός»

  ΤΟ ΚΕΠΕΑ Μουζακίου με συνεργασία με τα ΚΕΠΕΑ Κόνιτσας και Μακρυνίτσας , τη Διεύθυνση Β/ θμιας Εκπαίδευσης Β' Αθηνών ( μέσω της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Β/ θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων (μέσω της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων ) και το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας προτίθενται να υλοποιήσουν την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 17.30 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Δραστηριότητες πλημμυρικής εκπαίδευσης. Ο τελευταίος   χορός"   Μέσα από την ημερίδα αυτή επιδιώκεται η ανατροφοδότηση στο εκπαιδευτικούς των δραστηριοτήτων σχετικών με πλημμύρες, πέρα έχουν παραχθεί από τη συνεργασία μελών παιδαγωνικών ομάδων ΚΕΠΕΑ (ΚΠΕ) Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλων εκπαιδευτικών όλης της χώρας, προκειμένου αυτές με βελτιωθούν, ώστε στην αρχή της νέας χρονιάς να είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικό βιβλίου . Η διαδικτυακή ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/μ,ιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης   των Περιφερειακών Διευθύνσεων Θεσσαλί

Πρόσκληση σχολείων στο Εθνικό Δίκτυο Π.Ε "Τουρισμός και Περιβάλλον" του ΚΠΕ Αρχανών

  Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών – Ρούβα – Γουβών, προσκαλεί όσες σχολικές ομάδες επιθυμούν να ενταχθούν ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους για το σχολικό έτος 2021-2022 στο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον», που συντονίζει το ΚΠΕ Αρχανών.  Παρακαλούνται οι σχολικές ομάδες που επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στο Δίκτυο  ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/SDtn2EheGxW6pDgf9 , καθώς και το πρωτόκολλο συνεργασίας που βρίσκεται εδώ μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2022 και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e - mail του ΚΠΕ Αρχανών:  mail@kpe-archan.ira.sch.gr   Με εκτιμηση 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΠΕΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

  Το ΚΕΠΕΑ Φιλίππων διοργανώνει  σε συνεργασία με το οικείο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Συντονίστριας Εκπαίδευσης για  την  Αειφορία  κας Άννας  Αφεντουλίδου,  επιμορφωτικό σεμινάριο σύγχρονο από απόσταση με τίτλο  «Αλλά - ΖΩ το μικρο- ΚΛΙΜΑ στην αυλή και γύρω από το σχολείο μου» τη   Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021  και ώρες 5.00-8..00 μ.μ . Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Αθμιας& Βθμιας Εκπ/σης της χώρας. Αιτήσεις για το σεμινάριο έως και την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική φόρμα στον σύνδεσμο: https://forms.gle/GX3zMbqDsf5SSzxf9 Οι αιτούντες/ούσες θα ενημερωθούν στα προσ

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2021-2022»

Διαβάστε την εγκύκλιο    Κάντε ηλεκτρονικά αίτηση Αίτηση σε έντυπη μορφή υπάρχει στο τέλος της εγκυκλίου.   Τα Σχέδια Προγραμμάτων υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021. Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την υλοποίηση Π.Σ.Δ. συγκροτούν μαθητικές ομάδες από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) Π.Σ.Δ.. Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) Προγράμματα σε ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. Σε κάθε Πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί.    Κάντε ηλεκτρονικά αίτηση   https://bit.ly/aitisidr21

Προκήρυξη του σεμιναρίου με θέμα «Διεθνές περιβάλλον, Φιλελληνισμός και Ελληνική Επανάσταση» που οργανώνει το ΚΠΕ Μακρινίτσας.

  Το ΚΠΕ Μακρινίτσας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας και το 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άξονας προτεραιότητας 6 – Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Κατηγορία Περιφέρειας - «Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ)» - 2 – Θεσσαλία, προτίθεται να οργανώσει στις 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 18:00 – 21:00 σύγχρονο εξ-αποστάσεως   επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: « Διεθνές περιβάλλον, Φιλελληνισμός και Ελληνική Επανάσταση».     Το σεμινάριο, το οποίο γίνεται στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821-2021, απευθύνεται σ